Kalitev nekaterih plevelov pri različnih koncentracijah superfosfata (18 % P2O5)*


A. HADŽIĆ

Institute of  Agriculture Sarajevo, Department of Seed testing Laboratory, BA-33000 Ilidža, Bosnia and Herzegovina

 

Osnovni namen raziskave je ugotoviti in določiti meje toksične koncentracije superfosfata v talni raztopini, ki bi zmanjšala ali popolnoma preprečila kalitev in razvoj nekaterih vrst plevelov.

Raziskava vključuje preučevanja semena petih plevelnih vrst:  navadni poprovnik (Cardaria draba L.), bela metlika (Chenopodium album L.), njivski osat (Cirsium arvense L.),  navadni zebrat (Galeopsis tetrahit L.) in plezajoča lakota (Galium aparine L.).

V poskusih je bil uporabljen superfosfat (18 % P2O5) v petih koncentracijah: 1 %, 3 %, 5 %, 10 % in 20 %, pri čemer smo proučevali: energijo kalitve, kalitev, odstotek vznika rastlin ter višino in maso plevelov.

Ugotovljene kritične škodljive koncentracije raztopin mineralnih gnojil so različne za različne vrste semen, razlikujejo pa se tudi glede na fenofazo razvoja plevelov,  v času kalitve kot tudi v času poznejšega razvoja.

Pri raziskavi o vplivu superfosfata na energijo kalitve je bilo najbolj občutljivo seme Galium aparine, na katerega je vplivala že 1 % koncentracija superfosfata, medtem ko je bila pri Cirsium arvense potrebna 10 % koncentracija. Pri Chenopodium album,Galeopsis tetrahit in Cardaria draba tudi pri višjih koncentracijah nismo ugotovili razlik v energiji kalitve.

Pri ugotavljanju vpliva superfosfata na kalitev, je bila škodljiva za Galium aparine že 5 %  koncentracija, za Cardaria draba 10 % in  20 % koncentracija za Chenopodium album in Cirsium arvense. Pri Galeopsis tetrahit pa nismo ugotovili vpliva na zmanjšano kalivost niti pri uporabi najvišje uporabljene koncentracije superfosfata.

Slabši vznik nakaljenega semena smo ugotovili v primeru Galium aparine, Galeopsis tetrahit in Cardaria draba pri uporabi 3 % koncentracije, pri Chenopodium album in Cirsium arvense pa pri 5 % koncentraciji.

Pri ugotavljanju vpliva superfosfata na višino rastlin sta bili najbolj občutljivi Galium aparine in Cardaria draba, na kateri je vplivala že 1 % koncentracija. Pri Cirsium arvense smo negativne učinke ugotovili pri uporabi 10 % koncentracije in 20 % koncentraciji pri Chenopodium album, medtem ko pri Galeopsis tetrahit nismo ugotovili nikakršnega vpliva na višino rastlin tudi v primeru najvišje uporabljene koncentracije.

V primeru preučevanja mase plevelov je bila najbolj občutljiva na superfosfat Galium aparine, katere maso je inhibirala že 1 % koncentracija superfosfata, pri vrstah Galeopsis tetrahit in Cardaria draba je bila za inhibicijo potrebna 3 % koncentracija in za Cirsium arvense 20 % koncentracija.

 

Abstracts

The germination of certain weeds in VARIOUS concentrations OF superphosphate (18% P2O5)*


The main goal of this paper is to discover and define the limites of toxic concentrations of superfosfate in soil solution that will reduce or totally inhibit germination and growth of certain weeds.

This research includes analysis related to the seeds of five weeds: hoary cress (Cardaria draba L.), common lambsquarters (Chenopodium album L), canada thistle (Cirsium arvense L.), hempnettle (Galeopsis tetrahit L.) and catch weed bedstraw (Galium aparine L.).

In experiments were applied superfosfate (18% P2O5) in five concentrations: 1%, 3%, 5%, 10%, 20%, and the tested properties were: germination energy, full germination, percentage of the plant emergence its height and weight.

Established harmful solution tresholds of concentration of mineral fertilizers are different for specific seed types, concentrations of mineral fertilizers and species related to developing phases in seed germination and plant development.

The highest level of super-phosphate concentration affecting the germination energy is 1% in case of the seed of Galium aparine, 10% for Cirsium arvense, while in the case of Chenopodium album, Galeopsis tetrahit, Cardaria draba there was no hight limit of concentration.

For germination harmful water solutions of super-phosphate was 5% for seed of Galium aparine, 10% for Cardaria draba, with 20% for Chenopodium album and Cirsium arvense. For germination of Galeopsis tetrahit even the highest tested concentration of super-phosphate was tolerable.

Sprouting is limited by the solution of super–phosphate of 3% in the case of germinated seed of Galium aparine, Galeopsis tetrahit  and Cardaria draba, 5%  in case of Chenopodium album and Cirsium arvense.

The plant height is affected by super-phosphate solution of 1% in case of Galium aparine  and Cardaria draba, 10% solution effects of Cirsium arvense,  at 20% with germinated seed of Chenopodium album, while Galeopsis tetrahit was not susceptible to any concentration.

The mass of seedlings is inhibited by 1% solution of super-phosphate in case of Galium aparine, by 3% for germination of Galeopsis tetrahit and Cardaria draba, and by 20% weed Cirsium arvense.