Aktivnosti

Sestanki

Obvestila o ostalih skupščinah društva najdete na tej povezavi.


Skupščina članov Društva za varstvo rastlin Slovenije (dodano 15.5. 2010)

Skupščina članov Društva za varstvo rastlin Slovenije (dodano 17.11. 2009)

Skupščina članov Društva za varstvo rastlin Slovenije (dodano 1.6. 2009)
 
Skupni sestanek upravnega odbora DVRS in organizacijskega odbora 9. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Nova Gorica 2009 (dodano 30.5. 2008)

Ekskurzija članov Društva za varstvo rastlin Slovenije v Srbijo (dodano 21.5. 2008)

Skupščina članov Društva za varstvo rastlin Slovenije, 23.05.2007
 

Posveti

Naša najodmevnejša oblika širjenja znanja so posvetovanja o varstvu rastlin. Odkar deluje Društvo smo pripravili štirinajst slovenskih posvetovanj o varstvu rastlin:

 
posvetovanje
kraj in čas
udeležencev
referatov
posterjev
15. Portorož, 1. in 2. marec 2022
14. Maribor, 5. in 6. marec 2019 320 65 44
13. Rimske Toplice, 7. in 8. marec 2017 269 57 39
12. Ptuj, 3. in 4. marec 2015 328  88 32
11. Bled, 5. in 6. marec 2013 250 79 40
10. Podčetrtek, 1. in 2. marec 2011 316 76 28
9. Nova Gorica, 4. in 5. marec 2009 310 81 26
8. Radenci, 6. in 7. marec 2007 220 64 24

7.

Zreče, 8. – 10. marec 2005 260 89 20

6.

Zreče, 4. – 6. marec 2003  305 80 28
5. Čatež ob Savi 6. - 8. marec 2001

 231

72

16

4.

Portorož, 3. in 4. marec 1999

296 88 6
3.
Portorož, 4. in 5. marec 1997
327
78
0
2.
Radenci, 21. in 22. februar 1995
300
54
0
1. Radenci, 24. in 25. februar 1993 277 35 0

Vsakokrat je društvo po posvetu izdalo zbornik referatov.

Slika: Lokacije dosedanjih štirinajstih SPVRjev.

Publicistična dejavnost

Društvo za varstvo rastlin je v letu 1999 izdalo Priročnik o fitofarmacevtskih sredstvih v Republiki Sloveniji 1999.
Društvo za varstvo rastlin je v letu 2002 izdalo Priročnik o fitofarmacevtskih sredstvih v Republiki Sloveniji 2002.
 

Predavanja (seznam dosedanjih predavanj)

Doslej smo organizirali osem sestankov na katerih so priznani strokovnjaki s področij kmetijstva, gozdarstva, biologije in varstva okolja predstavili teme iz entomologije, nematologije, mikologije, virologije, fitofarmacije, aplikacije fitofarmacevtskih sredstev in zakonskih predpisov o zdravstvenem varstvu rastlin in drugo.


Ekskurzije

Društvo je za svoje člane doslej organiziralo več strokovnih ekskurzij. Od 15. 9. do 18. 9. 1999 je potekala strokovna ekskurzija v Severno Italijo