Društvo za varstvo rastlin je stanovska organizacija raziskovalcev, svetovalcev in drugih strokovnjakov, ki delajo na področju varstva rastlin. Trenutno šteje 218 članov. 

Društvu za varstvo rastlin Slovenije je bil 4. decembra 2006 s strani RS, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, 22. avgusta 2007 pa mu je bil s strani RS, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu.

Družita nas skupni interes in želja po izmenjavi znanja in izkušenj, društvo pa nam omogoča povezovanje v Sloveniji in zunaj naših meja, izobraževanje in ekskurzije ter vključevanje v širšo družbo.  

 


 

Zgodovina delovanja društva pri organizaciji slovenskih posvetovanj iz varstva rastlin (SPVR).